1. Thông tin cá nhân của khách hàng

2. Quyền được bảo mật thông tin của khách hàng

3. Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

4. Trách nhiệm và quyền lợi của chúng tôi

Bằng việc truy cập vào website của chúng tôi, khách hàng đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của chúng tôi. Khách hàng vui lòng xem kỹ các quy định, hướng dẫn của chúng tôi trước khi sử dụng dịch vụ cung cấp tại website.

1/ Thông tin cá nhân của khách hàng

Khi truy cập website, tìm hiểu về sản phẩm và có nhu cầu đặt mua, khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về họ tên và số điện thoại. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng khi sử dụng website của chúng tôi. Trong trường hợp thông tin do khách hàng cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc chúng tôi không đủ cơ sở cung cấp tư vấn, dịch vụ cho khách hàng, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với khách hàng.

2/ Quyền được bảo mật thông tin của khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại website, khách hàng được đảm bảo rằng những thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng cho mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ với các nhà môi giới hoặc chi nhánh do bên thứ ba quản lý được quy định tại Chính sách bảo mật thông tin khách hàng.

3/ Trách nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Khách hàng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website của chúng tôi.

4/ Trách nhiệm và quyền lợi của chúng tôi

Vì sự phát triển của website cũng như đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, chúng tôi có quyền điều chỉnh các quy định trong các chính sách vào bất cứ lúc nào nhưng các thay đổi được chúng tôi thông báo cụ thể trên website của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG